Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.
Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en zij schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Zij is de eindverantwoordelijke voor het schoolgebeuren. Om het schoolgebeuren uit te bouwen doet zij een beroep op de eigen begeleiding.

Samenstelling


Voorzitter

Mevr. Haghedooren Nicole
Klinkaard 31
9340 Oordegem

Leden

Mevr. Venneman Lutgarde
Oordegemkouter 125
9340 Oordegem