Chromebooks

Onze school beschikt over 15 chromebooks. Deze worden ingezet vanaf het eerste leerjaar. Uw kind krijgt een e-mailadres van de school vanaf het vierde leerjaar. Hiermee kan het gebruik maken van Google Suite for Education. We leren teksten schrijven en opmaken in Google Documenten en diavoorstellingen maken in Google Presentaties. Ook de Microsoft alternatieven (Word en Powerpoint) komen aan bod op laptops in de hogere klassen.

Wanneer de chromebooks niet gereserveerd zijn door de lagere klassen, zijn ze standaard aanwezig in de hogere klassen. De leerlingen kunnen deze op elk moment inzetten om bijvoorbeeld informatie op te zoeken, opstellen te schrijven of aan contractwerk te doen.

Omdat de leerlingen vanaf het vierde leerjaar af en toe een huiswerk meekrijgen op de computer, vragen wij om op de thuiscomputer de gratis browser Google Chrome te installeren. Uw kind kan dan op zijn eigen Google Drive inloggen om aan zijn te taken te werken van thuis uit.

Onze ICT-coördinator Kim organiseert in elke klas vanaf de 2de kleuterklas op regelmatige basis lessen op de chromebooks/laptops. Hierbij leren de leerlingen in de eerste plaats werken met de Google Suite for Education, maar er komen ook tal van andere zaken aan bod: programmeren, een mindmap maken, creatief vormgeven, communiceren, gericht informatie zoeken en voorstellen, educatieve spelletjes,… Ook de klasleerkrachten zetten de computers geregeld in tijdens hun lessen. Wie Het Kwikstaartje buiten komt na het zesde leerjaar, heeft alvast de nodige bagage computerkennis op zak!

Digiborden – projectoren

In het schooljaar 2016-2017 hebben 4 van de 6 lagere klassen een digitaal schoolbord of een projector met een wit bord in de klas hangen. Het is ons doel om tegen het schooljaar 2018-2019 deze voorziening in alle klassen van het lager te hebben.